Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Kursy i szkolenia wysokościowe - bezpieczna praca na wysokości

Zapraszamy firmy oraz osoby indywidualne na wstępne i okresowe szkolenia wysokościowe oraz instruktaże stanowiskowe, umożliwiające bezpieczna pracę na wysokości. Zajęcia przeprowadzamy na małych wysokościach, gdzie uczymy się i trenujemy różne techniki poruszania się i zabezpieczania się przed upadkiem z wysokości. W programie każdego szkolenia są również podstawy technik autoratowniczych. Sprzęt do ćwiczeń w trakcie trwania kursu zapewnia nasza firma. Jest on zgodny z wymogami bezpieczeństwa sprzętu do prac na wysokości, określonymi w Polskich Normach oraz posiada znak CE - korzystamy z najlepszego sprzętu firm: Petzl, Kong,  Assecuro, Tracktel i in.

Szkoleniami kieruje Stefan Stefański, który ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale MEiL na Politechnice Warszawskiej oraz uczestniczył w szkoleniu "Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie" zorganizowanym przez Delft University of Technology, The Netherlands.
Odbył również szkolenie pt. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
wg norm ISRS, OHSAS 18001:2007. PN-N 18001:2004, SCC
przeprowadzone przez Det Norske Veritas (DNV). Jest instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu  z praktyką od 1993 roku.
Kadrę na kursach tworzą też instruktorzy:  Adam Palka oraz Jacek Kowalski mający wieloletnią praktykę w pracach wysokościowych metodami alpinistycznymi, w prowadzeniu szkoleń w różnych gałęziach przemysłu oraz w zakładaniu stałych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na różnych obiektach w całej Polsce. Mamy uprawnienia do przeprowadzania kontroli okresowych sprzętu wysokościowego firmy Petzl i in.


Nasza firma jest zarejestrowana jako niepubliczna placówka oświatowa w Biurze Edukacji m. st. Warszawy pod nr 1/Pz/08. Jesteśmy również na liście instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00039/2011. Mamy aktualne ubezpieczenie OC od dzialalności szkoleniowej na sumę 100000 euro.

 

Rodzaje szkoleń

W zależności od wykonywanych prac proponujemy następujące typy kursów: