Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Szkolenia wysokościowe - informacje dla firm

Szkolenia wysokościowe prowadzimy w formie instruktażu stanowiskowego. W pracach szczególnie niebezpiecznych tj. również w pracach na wysokości prawo nakazuje prowadzić szkolenia okresowe co najmniej raz w roku. Jeżeli stanowiska pracy u Państwa w firmie są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa polecamy przeprowadzać szkolenia częściej np. co 6 miesięcy.

Zalecane jest by instruktaże stanowiskowe przeprowadzać na stanowiskach pracy, na których pracownicy wykonują prace na co dzień. Jeżeli takich możliwości w firmie nie ma, zajęcia praktyczne kursu przeprowadzimy na naszych obiektach w centrum Warszawy.

Każde szkolenie wysokościowe składa się z części teoretycznej – seria wykładów o tematyce Bhp zgodna z programem oraz z zajęć praktycznych. W zależności od stanowisk pracy ćwiczenia praktyczne mogą trwać od kilku godzin do nawet 3-4 dni. Na koniec każdego kursu uczestnicy przystępują do egzaminu na postawie którego nasza firma wydaje świadectwa.

W przypadku bardziej złożonych stanowisk pracy będziemy prosili państwa o ich szczegółowy opis by móc dostosować program szkolenia do potrzeb pracowników.

Aby zgłosić pracowników ma szkolenie prosimy przesłać zgłoszenie drogą mailowa na adres bhp@wpionie.pl w którym prosimy określić datę i miejsce szkolenia, ilość uczestników, ustaloną cenę i dane do faktury. Dodatkowo prosimy o przesłanie listy uczestników z danymi potrzebnymi do zaświadczeń tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz nr telefonu do uczestnika – kierownika grupy szkoleniowej.W przypadku szkolenia dla większej liczby pracowników lub poza Warszawą będziemy prosili o zaliczkę przed szkoleniem.

Nasza firma zapewnia sprzęt na czas trwania szkolenia. Szkolimy na sprzęcie firm: Assecuro, Petzl, Kong, Singing Rock, Tractel. Jeżeli pracownicy posiadają swoje szelki bezpieczeństwa oraz kask prosimy by mieli je ze sobą na szkoleniu.

Osoby wysyłane do nas na szkolenie powinny mieć:

1/ aktualne badania lekarskie zrobione u lekarza medycyny pracy zezwalające na prace na wysokości,

2/ opłacone składki ubezpieczeniowe,

3/ odzież i obuwie robocze potrzebne na część praktyczną.

 

Dodatkowe informacje: Stefan Stefański 0 601 24 29 23 lub bhp@wpionie.pl