Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Kurs wysokościowy do prac na drzewach

Szkolenie wysokościowe obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne - w sumie 2 dni. Całość kończy się egzaminem na podstawie którego wystawiane jest stosowne świadectwo.

Oto skrócony program wykładów :

1/ Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

2/ Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy na wysokości oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.

3/ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4/ Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków oraz związana z nimi profilaktyka.

5/ Omówienie budowy, zasad korzystania, ograniczeń w użytkowaniu, zasad przechowywania wybranego sprzętu tworzącego systemy asekuracji stosowane w pracach na wysokości.

6/ Omówienie zasad autoratowniczych oraz prostej metody ewakuacji z wysokości.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:

1/ omówienie sprzętu ochrony osobistej pracownika,

2/ nauka węzłów,

3/ mocowanie elementów kotwiących, sposoby wejścia na "trudne" drzewa,

4/ montaż i wykorzystywanie systemów asekuracyjnych,

5/ techniki zjazdu i podchodzenia po linie,

5/ postępowanie powypadkowe, opuszczanie poszkodowanego na ziemię.