Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Kurs wysokościowy do prac na budynkach

Szkolenie wysokościowe obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne - w sumie 3 dni. Całość kończy się egzaminem na podstawie którego wystawiane jest stosowne świadectwo.

Oto skrócony program wykładów:
1/ Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
2/ Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy na wysokości oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.
3/ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
4/ Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków oraz związana z nimi profilaktyka.
5/ Omówienie budowy, zasad korzystania, ograniczeń w użytkowaniu, zasad przechowywania wybranego sprzętu tworzącego systemy asekuracji stosowane w pracach na wysokości.
6/ Omówienie zasad autoratowniczych oraz prostej metody ewakuacji z wysokości.

Zajęcia praktyczne obejmują:
1/ omówienie sprzętu ochrony osobistej pracownika,
2/ nauka węzłów,
3/ mocowanie elementów kotwiących,
4/ montaż i wykorzystywanie systemów asekuracyjnych na dachach i pionowej ścianie budynku,
5/ techniki zjazdu na linie, zjazd w tzw. ławeczce
6/ techniki podchodzenia po linie,
7/ postępowanie powypadkowe, opuszczanie poszkodowanego na ziemię.