Szkoła wspinania 'W Pionie'

Kurs skałkowy - lipiec 2006

Kursy skałkowe prowadzimy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach miejscowości Podlesice. Wspinamy się tutaj po wapiennych skałkach, na których przygotowano drogi do zajęć dla początkujących. Trudności dróg dostosowujemy do umiejętności kursantów. Kursy przeprowadzane są w kameralnych grupach 4-osobowych nad bezpieczeństwem których czuwa wykwalifikowany instruktor. Napieraj z nami! (fot.Robert Zalewski)